ZAJĘCIA

 

1.      Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego prosimy o punktualność.

2.     Przed ćwiczeniami skorzystaj z toalety, a około 1,5 godziny przed zajęciami nie spożywaj już żadnych posiłków (3 godziny po dużym posiłku). W trakcie zajęć nie należy pić.

3.     Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

4.     Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5.     Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i nie może krępować ruchów. Asany wykonujemy boso, gdyż tylko taka forma umożliwia nam pełną i swobodną pracę stóp.

6.     Przed zajęciami zdejmij wszystkie ozdoby (zegarek, kolczyki, pierścionki itp.), a przed niektórymi asanami okulary.

7.     Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu się nad własną praktyką i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.

8.     Przed zajęciami wyłącz telefon komórkowy, bez względu na to czy znajduje się w szatni, czy na sali ćwiczeń i odstaw wszystkie sprawy na bok.

9.     Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

10.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Kosztowności i dokumenty należy zabrać ze sobą na salę.

OPŁATY

1.   Płatności dokonywane są za miesięczny karnet z góry.

2.   Wszystkie karnety są imienne i mają ważność 30 dni od daty zakupu.

3.      Uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści posiadają zniżkę w wysokości 10zł. Osoby te zobowiązane są przy zakupie karnetu do okazania dokumentu potwierdzającego ich status (legitymacja, zaświadczenie, itp.). Upustów nie można łączyć i nie dotyczą pojedynczego wejścia.

4.      W razie rezygnacji z karnetu lub niewykorzystania go nie ma możliwości zwrotu uiszczonych opłat oraz przenoszenia ich na inne osoby.

                       

ZDROWIE

1.      Wszelkie dolegliwości, schorzenia, przebyte urazy wpływające na ograniczenia sprawności fizycznej i psychicznej należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.

2.      W przypadku poważnych schorzeń uczestniczenie w zajęciach możliwe jest po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.

3.      Podczas praktyki nie powinno się odczuwać napięcia w: mięśniach twarzy; uszach; oczach.

4.       Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na bezpieczne ich praktykowanie.

5.      Szkoła jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

6.      W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów lub chorych miejsc), należy przerwać wykonywanie ćwiczeni i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.

7.      Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z własnej maty.

8.      Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach, w których może dojść do kontuzji uczestnika (stanie na rękach, stanie na głowie) oraz w ćwiczeniach z wykorzystaniem: lin, klocków, krzeseł.

9.      Ważna informacja dla pań: Ponieważ w czasie miesiączki nie można wykonywać pewnych pozycji jogi, prosimy o zgłaszanie niedyspozycji nauczycielowi przed zajęciami.

10.   Panie w ciąży, ćwiczące wcześniej jogę mogą uczestniczyć w zajęciach przestrzegając ścisłych zaleceń instruktora. Panie w ciąży, niepraktykujące wcześniej jogi, nie powinny rozpoczynać w tym okresie ćwiczeń.

11.   Wszelkie wątpliwości, co do praktyki można wyjaśniać z nauczycielem w czasie wolnym przed lub po zajęciach.

12.   Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem się do przestrzeganie powyższego