Cennik ważny od 1 września 2019 r.

Karnet ,,12 wejść” – 140 zł uprawnia do uczestnictwa w 12 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 3 x w tygodniu).

Karnet ,,8 wejść” – 110 zł uprawnia do uczestnictwa w 8 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 2 x w tygodniu).

Karnet ,,4 wejść” – 70zł uprawnia do uczestnictwa w 4 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca ( średnio 1 w tygodniu).

Pierwsze zajęcia – darmowe

Jednorazowe wejście – 25 zł

  1. Płatności dokonywane są za miesięczny karnet z góry.
  2. Wszystkie karnety są imienne i mają ważność 30 dni od daty zakupu.
  3. Ważność karnetu jest przedłużana, co miesiąc po dokonaniu opłaty miesięcznej.

  4. Na prośbę prowadzącego, uczestnik zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

  5. Osoby nie ćwiczące dotąd w Mieleckim Centrum Jogi mogą uczestniczyć w bezpłatnych pierwszych próbnych zajęciach.

  6. Uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści posiadają zniżkę w wysokości 10zł. Osoby te zobowiązane są przy zakupie karnetu do okazania dokumentu potwierdzającego ich status (legitymacja, zaświadczenie, itp.). Upustów nie można łączyć i nie dotyczą pojedynczego wejścia.
  7. W razie rezygnacji z karnetu lub niewykorzystania go nie ma możliwości zwrotu uiszczonych opłat oraz przenoszenia ich na inne osoby.